XOOPS - modul MyAlbum - radenie kategórií podľa dátumu pridania XOOPS - modul MyAlbum - radenie kategórií podľa dátumu pridania
XOOPS - modul MyAlbum - radenie kategórií podľa dátumu pridania
Web

XOOPS - modul MyAlbum - radenie kategórií podľa dátumu pridania

Bežné radenie kategórií v module MyAlbum je podľa názvu. Malá úprava pomôže zmeniť radenie (nielen) podľa dátumu pridania/založenia kategórie.

Otvor súbor

modules/myalbum/include/draw_functions.php

nájdi riadok 243

$criterib = new Criteria('`pid`'$parent_id'=');

a pod neho pridaj 2 nasledujúce riadky

$criterib->setSort('cid');
$criterib->setOrder('DESC');


23.09.2015
Pridať komentár
google